01 10 2012

dünyada ve Türkiyede PROPOLİS ÜRETİMİ

    Arılar çeşitli bitkilerin tomurcuk ve sürgünlerinden reçineli ve mum kıvamında topladıkları propolisi  kovanda genellikle dip tahtasına, uçuş deliğinin arkasına ve örtü tahtası arasında biriktirmektedir. Kovan dip tahtası ve uçuş deliği arkasına biriktirilen propolis mum kırıntıları ve çeşitli artık  maddelerle karıştığı için temiz değildir. Bu açıdan büyük çapta propolis üretimi yapan arıcıların temiz propolis üretim yöntemlerini bilinçli bir  şekilde uygulamaları gerekir.  Arıcı, bal ve polen gibi diğer arı ürünlerinin üretimini etkilemeden balmumu ile karışmamış,  kirlenmemiş propolis üretimi yapabilir. Propolis Çin başta olmak üzere Arjantin, Uruguay,  Şili,  Brezilya, Kanada ve Doğu Avrupa ülkelerinde üretilmektedir.    Propolis Üretim Tekniği  Propolis üretimini arttırmak amacıyla havalar iyice soğuyuncaya kadar örtü tahtası yerine plastik,  naylon veya metalden yapılan üzerinde arının geçemeyeceği genişlikte (3mm) açıklıklar bulunan  iç kapaklar kullanılır. Bu iç kapakların üzerine bez ve benzeri yapılar örtülmeden dış kovan kapağı  yerleştirilir. Bu iç kapaklar kovanın üst kısmına monte edilerek, üzerinde bulunan açıklar 12–21  günlük işçi arılar tarafından propolis ile doldurulur. Propolis ile kaplanan iç kapak alınarak derin  dondurucuya konulur. Soğuktan sertleşen propolis kırılgan bir yapı kazanır ve iç kapağa uygulanan  basit bükme hareketiyle ayrılır. Propolis üretiminde yaygın kullanılan iç kapakların, Macaristan’d... Devamı

30 09 2012

ARILAR Niçin propolis yapar?

    Bal arılarının koloni halinde yaşamaları, kovan içi koşullarının sağlıklı olmasını, sıcaklık (34ºC) ve  neminin (%40-65) ayarlanmasını gerektirmektedir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda virüs,  bakteri ve fungus gibi çeşitli mikroorganizmalar kovan içersinde üreyebilme özelliği  gösterebilmektedir. Bal arıları topladıkları polen,propolis; salgıladıkları bal mumu, çeşitli enzimler  ve gösterdikleri davranış modeli ile kovan içerisinde biyolojik aktivitelerini milyonlarca yıl sürdürerek insanların ilgisini çekmiştir. Arıların bireysel vücut ve kovan içi temizleme davranışı,  kovan nemini ve sıcaklığını düzenlemeleri, ana arıya özen göstermeleri kovan içi yaşamlarını  sağlıklı ve hastalıklara karşı dayanıklı bir duruma getirmektedir. Sağlıklı bir koloni yaşamında arıların doğadan topladıkları ve değişime uğrattıkları propolisin büyük önemi bulunmaktadır. Propolis arılar tarafından kovan içerisinde çok amaçla kullanılmaktadır.  Arılar kovanlarını kış mevsiminde soğuk havalardan, rüzgarın olumsuz etkilerinden  korumak, kovan giriş deliğini daraltmak, kovan girişinden gelebilecek tehlikelere karşı koloniyi  savunmak, kovan içinde taşıyamayacakları büyüklükte ölen canlıların çürüme, kokuşma  yapmasını ve çeşitli mikropların (virüsler, bakteriler ve funguslar) üremesini engellemek  amacıyla propolisi kullanırlar. Propolis, petek gözlerinin temizliğinde, ana arının bıraktığı  yumurtanın steril bir ortamda gelişmesinde ve yavrunun korumasında etkili olmaktadır. Bal arıları yavru yetiştirme döneminde hava ve nem kaybının azalt... Devamı

30 09 2012

Dr.Cristina Mateescu, arı sütünün yaşam iksiri olduğunu açıkladı

Romen Biyolog ve Dünya Arıcılar Birliği Daimi üyesi, Dr.Cristina Mateescu, arı sütünün yaşam iksiri olduğunu açıkladı. Mateescu, yaşlılığı önleyici ve vücuda sinerji sağlayan arı sütü tüketiminin yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Atatürk Üniversitesi Oditoryumu'nda, 'İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanılması' konulu konferans düzenlendi. Konferansa davetli olarak katılan Dr. Cristina Mateescu arı sütünün tüketilmesi ve önemi üzerine konuştu. Arı sütünün doğal bir yaşam iksiri olduğunu ve insan sağlığı üzerinde sayılamayacak kadar faydasının bulunduğuna işaret eden Dr. Mateescu," Günümüz insanı yaşam ve gençlik iksiri arıyorsa arı sütü tüketsin. Çünkü arı sütü doğal bir yaşam iksiri. Gençleşmek isteyenler ve yaşlılık belirtilerini durdurmak isteyenler arı sütü tüketsin." dedi. Arı sütü tüketiminin dünyada ve Türkiye'de az olduğunu ve öneminin yeteri kadar anlaşılmadığına da dikkat çeken Biyolog Dr. Mateescu, "1950'lerin ortasında Arı sütünün önemi anlaşıldı. Hala arı sütünün önemini tam olarak toplumlar tarafından anlaşılmış değil." diye konuştu. Arı sütünün sinerjik bir etkiye sahip olduğunu da hatırlatan Cristina Mateescu, "Fiziksel ve zihinsel verimliliğini arttırmanın en etkili yolu arı sütünden geçiyor. Metabolizmayı uyarın, kemik kırıklarının iyileşmesinde etkili olan, saç dökülmesini önleyen arı sütünün sayılamayacak kadar faydası var." şeklinde konuştu. Piyasada arı sütü adı altında sentetik &... Devamı

30 09 2012

Arılar propolisi hangi bitkilerden toplar?

  Propolisin yoğun olarak toplandığı bitki çeşitleri bölgeye ve mevsime göre değişmektedir. Bal arıları için; Pinus spp (Çam) reçineleri, Betula spp (Huş), Popolus spp (Kavak ve türleri), Aesculus hippocastonum (At kestanesi), Salix spp (Söğüt), Alnus spp (Kızıl Ağaç ), Abies spp (Köknar), Prunus spp (Erik), Ulmus spp (Kara Ağaç), -Quercus spp (Meşe), Froxinus excelsior (Dişbudak) bitki türleri önemli propolis kaynağı olmaktadır. Avrupa ülkelerinde; kavak türleri genelde birinci derece; meşe, söğüt ve huş ikinci derecede propolis kaynağı olan bitkilerdir. Avustralya’da okaliptüs, talya’da, kestane, Orta Rusya’da huş, Amerika Birleşik Devletlerinde, kavak ve çam türleri, Hindistan’da kavak türleri önemli propolis kaynağı olarak arılar tarafından ziyaret edilmektedir.    Propolis Bitki Kaynaklarının Tanımı   Bal arılarına nektar ve polen kaynağı olan bitkilerin botanik isimleri belirlenmiştir. Propolis arı kaynaklı bir terim olması açısından botanik bir madde değildir. Arılar propolisi bitkilerin farklı kısımlarından salgılanan maddelerin botanik işlemlerin değişimi ile üretmektedir. Propolis, bitki salgıları ve yaralarından çıkan maddelerde, yaprak tomurcukları ve yapraklardaki lipofilik maddelerde (müsilajlar, yapışkanlar, reçineler vs.) bulunmaktadır. Dünyanın farklı ekolojik bölgelerinde propolis kaynağı olarak tanımlanan bitkilerin listesi hazırlanmıştır.   Farklı Bölgelerde Propolis Bitki Kaynakları   Propolisin kimyasal yapısı ile ilgili ilk çalışmalar -1970 yıllarında kavak ve huş ağacı tomurcuk salgılarının karşılaştırılması üzerine y... Devamı

30 09 2012

geçmişten günümüze propolis

  Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan balarısı, gerek yaşamı ve gerekse oluşturduğu değerli ürünler ile insanların ilgisini çekmiştir. nsanların dengeli ve sağlıklı beslenmesinde önemli bir yeri olan bal ürünü yanında; polen, arı sütü, propolis ve arı zehiri birçok hastalığın iyileştirilmesinde günümüzde tıp alanında alternatif ürün olarak kullanılmaktadır.   Propolis bal arıları tarafından ağaçların kozalak ve kabuklarından, bitkilerin tomurcuk ve filizlerinden toplanan çeşitli yağlar, polenler, özel reçine ve mumsu maddelerin karışımından oluşan; çok kuvvetli anti-viral, anti-bakteriyel, anti-fungal etkiye sahip yapışkan bir maddedir. Propolis, sağlık için vücut yoluyla alınması gereken 22 besini bünyesinde taşıması açısından içinde bulunduğumuz yüzyılda keşfedilen mükemmel doğal ilaç özelliği ile önem kazanmıştır.   Propolis, eski Yunan’da pro (ön, giriş) ve polis (şehir) anlamında, bal arılarının kovan savunması ile ilgili olarak kullanılmıştır. Propolis çok eski çağlarda ilk kez Yunanlılar tarafından keşfedilerek doğal bir antibiyotik olarak kullanılmıştır. Yaşadığımız yüzyılda bu değerli arı ürününün antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri yanında anti-inflamatör, anti-ülser, lokal anestetik, antitümör, bağışıklığı uyarıcı çok sayıda yararlı biyolojik aktivite özelliği göstermesi; tıp, apiterapi,sağlık besini ve biyokozmetik alanında kullanımını yaygınlaştırmıştır.   Arılar propolisi kovan ve diğer yaşam alanlarının iç kısmına bir tabaka şeklinde uygular. Kovan delik ve &... Devamı

30 09 2012

Arı ürünlerinden propolis çok önemli

  Propolis en önemli arı ürünlerinden birisidir. Propolis yapışkan bir madde olup, bal arıları tarafından bitkilerden toplanan ve mumla karıştırarak kovan içerisinde birçok amaca yönelik olarak kullanılan bir maddedir. Arılar propolisi kovan ve diğer yaşam alanlarının iç duvarlarında kullanırlar. Delik ve çatlakların kapatılmasında, peteklerin tamir edilmesinde peteklerin birbirlerine yapıştırılmasında, savunmayı kolaylaştırmak veya kovan girişini daraltmak amacıyla kullanılır. Ayrıca propolis kovan içerisine giren ve ölen fakat arılar tarafından dışarıya atılamayan addelerin üzerini örtmekte kullanılır. Propolisin güçlü dezenfektan etkisi bulunmakta ve bu etki kovan ile petek gözlerinin dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Mikroorganizmalara karşı olan etkisi propolisin en önemli özelliğidir. Bu yüzden eski zamanlardan günümüze kadar propolis farmakolojik özellikleri sebebiyle insanlar tarafından kullanılmaktadır.   Propolis, antimikrobial, antifungal, antivirus, anti-inflamatör ve anestezik etkiler yanında pek çok yararlı biyolojik aktivitenin gerçekleşmesine neden olur. Bu nedenle propolis, apiterapide, biyokozmetikte, sağlıklı beslenme gibi pek çok amaç için kullanılmaktadır. Devamı

30 09 2012

Hekimhan MYO Arıcılık Programı tarafından ana arı ve bal üretimi

    Malatya İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, İnönü Üniversitesi Hekimhan Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı tarafından, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenen, alt yapı proje kapsamında ana arı ve bal üretiminin yapılarak satışa sunulduğu belirtildi.   Proje kapsamındaki koloniler, nektar akımı döneminde, yoğunluk olarak geven ve kekik bitkisinin bulunduğu Beydağı Belediyesi Ballık Dere mevkiine nakledildiğinin ifade edildiği açıklamada, proje yürütücüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ'ın kolonilerde genç ve kaliteli ana arı kullanımının önemini vurgulayarak başarılı bir arıcılığın ilk koşulunun kolonilerin ana arısının mümkünse her yıl, değilse en fazla 2 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi. Kolonide tek başına bulunan ana arının, koloninin bütün gelişme ve verimliliğine yön verdiği, bu nedenle ana arı yetiştiriciliğinin ve kullanımının teknik arıcılıkta büyük önem taşıdığını, kolonide genç ve kaliteli ana arı bulundurulmasının bal verimini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.   Yrd. Doç. Dr. Karlıdağ, amaçlarının hastalıksız ve damızlık değeri yüksek ana arı yetiştiriciliği ile kaliteli bal üretimi yanında, diğer arı ürünleri olan arı sütü, polen ve propolis de üreterek Malatya arıcılarına örnek olmak istediklerini söyledi.   Karlıdağ, Hekimhan Meslek Yüksekokulu Arıcılık programının uygulayacağı arı ürünleri üretim projeleri ile Malatya arıcılarına bal üretimi yanında diğer arı ürünleri üretiminin de yapılabileceği konusunda örnek teşkil edileceğini ve arıcılara kaliteli arı ürünleri üretmeleri... Devamı

30 09 2012


 |  görsel 1

Kestane balı 50 lira oldu Üst solunum yolları hastalıklarına iyi geldiği belirtilen kestane balının kilosu 50 liraya yükseldi. Düzce merkez başta olmak üzere Yığılca ve Akçakoca bölgelerinde kovanlardan kestane balı sağımı tamamlandı. Geçen yıl kilosu 40 liradan satılan kestane balının fiyatı bu yıl 50 liraya yükseldi. Üreticiler, bu yıl kestane balının çok fazla miktarda sağılmadığını belirterek, bu nedenle fiyatının arttığını söylediler.   ŞİFA KAYNAĞI   Türkiye’de en fazla Karadeniz bölgesindeki arıcıların elde ettiği kestane balı, farklı tadı, kokusu ve rengi ile öteki doğal bal çeşitlerinden ayrılıyor.   Başta üst solunum yolları hastalıklarına iyi geldiği söylenen kestane balı, kestane ağacının fazla olduğu bölgelerde üretiliyor.   Tazeyken buruk ve acımsı tattadır. Nişasta, sakaroz, protein, kalsiyum, fosfor ve A vitamini zenginidir. Enerji verici özelliği nedeniyle sporculara ve büyüme çağındaki çocuklara önerilir.   Koyu kahve renkli, buruk, biraz acı, kestaneye özgü tadı vardır. Antiseptik özelliği en kuvvetli olan bal çeşididir. Kasları kuvvetlendirici kan dolaşımını düzenleyici, mide ve karaciğer yorgunluğunu giderici, bağışıklık sistemini güçlendirici etki yapar.(iha)... Devamı

30 09 2012

Anzer Balı Üretiminde Rekor Düşüş

  Rize"nin İkizdere İlçesi sınırları içerisinde dünyaca ünlü Anzer Balı"nın üretildiği Anzer Yaylası"nda bu yıl bal üretimi geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 70 oranında düştü. Rize'nin İkizdere İlçesi sınırları içerisinde dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üretildiği Anzer Yaylası'nda bu yıl bal üretimi geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 70 oranında düştü. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl bal üretimi için 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde olumsuz geçen hava şartları Anzer Balı'nı da olumsuz etkiledi. 2 bin 700 rakımın üzerinde yaklaşık 3 bin kovanda geçtiğimiz yıl bin 500 kilogram bal elde edilirken, bu yıl ise 15 Ağustos tarihinde başlayıp bitme aşamasına gelen sağımlarda 500 kilogram bal elde edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Anzer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükrü Çatır, "Bu yıl hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı yaylada bal üretimi bir hayli düştü. Geçtiğimiz yıl bin 500 kilogram bal üretilmişti. Bu yıl ise şu ana kadar kooperatifimize 500 kilogram bal ulaştırıldı. Biz bu balları tahlil edilmeleri için Hacettepe Üniversite'ne gönderdik. Tahlil edilen ballar raporlanarak bize gönderiliyor. Yapılan tahlillerde olumlu rapor alan balların dolumunu yaparak raporları ile birlikte mühürlü şişelerde satışa sunacağız. Tahlilde olumlu rapor alamayan ballar ise bal sahiplerine iade edilecek. Henüz kaç kilogram balın olumlu rapor aldığını bilmiyoruz. Önümüzdeki haftalarda kaç kilogram balın olumlu rapor aldığını öğreneceğiz. Ancak bu yıl olumlu rapor alacak bal miktarının geçtiğimiz yıllara oranla çok düşük olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Bu yıl 1 kilogram Anzer Balı 640... Devamı

1...46474849505152