06 10 2012

KAÇKAR DAĞLARI'NDA KAR KALINLIĞI 40 CM'YE ULAŞTI

  Eylül ayında ilk karın düştüğü Doğu Karadeniz'in en yüksek noktası olan Kaçkar Dağları'nda kar kalınlığı 40 cm'yi aştı.Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı kar yağışını da beraberinde getirdi. Doğu Karadeniz'de bulunan dünyanın en yüksek sıra dağlarından olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'na Eylül ayında ilk karın düşmesinin ardından ikinci defa kar yağdı. Havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı ile kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı.Diha Devamı

16 09 2012

Kaçkar Dağları

              Anadolu yarım adasının Karadeniz kıyıları boyunca yükselen Kuzey Anadolu sıradağları, batıda ıstıranca dağları (1010 m.) ile başlar. Batı Karadeniz bölgesinde Köroğlu (2400 m.) ve Ilgaz Dağları (2587 m.) olarak devam eder. Orta Karadeniz bölgesinde Karagöl ve Çakırgöl dağları (3100 m.) olarak devam eden bu sıradağlar Rize il sınırları içinde 3932 metre yüksekliğe ulaşırlar.           Doğu Karadeniz kıyıları ile güneyde Çoruh nehri arasında yükselen bu dağlar Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu bir uzanışa sahiptir. Tatos Dağları, Hunut Dağları, Kavrun Dağları, Bulut Dağları, Davut Dağları, Güngörmez Dağları ve Altıparmak Dağları doğu karadeniz dağlarının başlıca yüksek bölümlerini teşkil ederler. Bu dağlar Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu olarak 80-100 km. uzunlukta, 40-50 km. genişlikte bir alanı kaplar.           Batıdan Doğuya doğru Verçenik Dağları (3710 m.)  Kavrun Dağları (3932 m.) Bulut Dağları (3562 m.)  Altıparmak Dağları (3492 m.) bu dağların en yüksek bölümünü oluştururlar. Rize Kaçkar Dağları olarak bilinen ve tanınan bu dağların en yüksek tepesi ise Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağıdır.           Rize Kaçkar Dağları'nı kapsayan ilk bilimsel araştırma ve yayınlar 1932 yılında L. Krenek, 1949 yılında Dr. S. Erinç, 1952 yılında ise Dr. İ. Yalçınlar tarafından yapılmıştır. Coğrafyacı ve yer bilimciler tarafından yapılan bu ilk etüdlerin yayınlanmasından sonra Rize Kaçkar Dağları yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgi uyandırmıştır.           Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağına ilk ... Devamı