23 03 2013

Sarılık (hepatit) hastalığının şifası bal'da

      kaynak: www.gunesbal.com Türkiye’de halk sağlığını etkileyen en önemli sorunlardan birisi olan hepatitin tedavisinde diyetin rolü büyük. Dokuların onarımı için yüksek proteinli beslenmenin yanı sıra süt, yoğurt, ayran ve bal tüketin.   Hepatit sık virüsler nedeniyle seyrek olarak ilaçlarla, kimyasal toksinlerle veya alkol ile meydana gelen karaciğerin iltihaplanmasıdır. Hepatitlerin çoğu 3-6 arasında düzelebilir. Ancak ilerleyici ve öldürücü  de olabilir. Virüslere bağlı hepatit dünyada hızla artan halk sağlığı sorunlarından biridir. Yaşam alanında birçok virüs sizleri hepatite sürükleyebilir.   Hepatit tedavi edilmezse bulaştığı ilk evrede bile ölümlere neden olabilir, kronikleşebilir siroza ilerleyebilir. Hepatit ile kırıklık, ateş, baş ağrısı, bulantı, ishal genellikle ciltte sarılık ile izler. Bazen de sarılık görülmeyebilir.   İyileşene kadar alkol yasak Hepatite en iyi gelen besinler süt, yoğurt, ayran ve baldır. Dokuların onarımı için muhakkak yüksek proteinli bir beslenme uygulamak gerekir. Çünkü proteinler karaciğerde içinde bulunan metiyonin ve kolin adlı besin bileşenleri sayesinde karaciğerdeki toksinlerin atımı ve yağın incelmesine yardımcı olurlar.    Yağsızkırmızı et, hindi eti ve balık en iyi protein kaynaklarıdır. Azyağlı yiyecekler tüketilmelidir. Hepatitin diğer bir ilacı da sudur. Oda sıcaklığında en az günde 3 litre su içmek gerekir. Hepatit geçene kadar alkol kesinlikle kullanılmamalı.    Karaciğer yağlanması ise hepatositlerdeki yağın birikmesidir. Karaciğer yağlanması olanlan diyette doymuş ve trans yağları arındırılmış bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Hazır kek... Devamı

11 03 2013

İnsan ve Hayvan Sağlığında Arı Ürünlerinin Kullanılması

İnsan ve Hayvan Sağlığında Arı Ürünlerinin Kullanılması |  görsel 1

    Cevat NİSBET Peria TABATABAEİ Deniz AKER Ondokuzmayıs üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun   İnsanoğlu asırlardır arı ve arı ürünlerini tedavi amacıyla kullanmaktadır. Günümüzde ise apiterapi adı verilen bu yöntem ile modern tıbba destek olduğu ve bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayandığından tıp dünyasında genel kabul görmüştür. Ve hızlı bir gelişme göstermektedir (Nisbet, 2010). Bal arısı ürünlerinden özellikle bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehri ve arı ekmeği bileşikleri insan ve hayvan sağlığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bal, arıların çiçekteki nektar veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların ürettikleri salgılardan topladıkları ve enzimatik olarak değişikliğe uğratıp peteklere depoladıkları tatlı bir maddedir. Doğada saf üretildiği şekliyle besleyici değeri yüksek olan bal, değişik bileşiklerden oluşan yaklaşık 180 madde içermektedir. Saf balın en önemli bileşenlerini yaklaşık %80 üzeyindeki monosakkaritler ( fruktoz, galaktoz) ve disakkaritlerden oluşan şekerler teşkil etmektedir, bunu yanısıra % 18-19’u su, aminoasitler, vitaminler (biotin, nikotinik asit, folik asit, pantotenik asit, piroksidin, tiamin, vs.), enzimler (diyastaz, invertaz, glikoz oksidaz ve katalaz) ve mineral madde (potasyum, demir, magnezyum, fosfor, bakır ve kalsiyum) içermektedir (Whıte, 1978; Şahinler, 2001). Bal, içerdiği glukonik asit, bütirik asit, asetik asit, formik asit, laktik asit, süksinik asit, malik asit, sitrik ve okzalik asitler gibi organik asitler nedeniyle ortalama 3,9 PH (3.4–6.1)’ya sahip olup, asidik bir... Devamı

28 11 2012

ALERJİYE BALLI TEDAVİ

ALERJİYE BALLI TEDAVİ |  görsel 1

    Alerjik hastalıklar için modern tıp dışı tedavi yöntemleri değerlendiren plasebo kontrollü-randomize araştırmaların sayısı çok azdır. Bunlar ilaç endüstrisinin esiri olmuş modern tıp mensupları tarafından üzerinde bir saniye bile düşünülmeden, herhangi bir araştırma yapmaya gerek duyulmadan peşinen “tu-kaka” edilir.   Oysa yüzlerce hatta bazıları belki binlerce yılın tecrübelerinden süzülerek günümüze kadar ulaşmış modern tıp dışı tedaviler içinde pek ala bugün kullanılan ilaçların yerini alabilecek olanlar çıkabilir.   Ben bu modern tıbbın kabul etmediği geleneksel tedavi yöntemlerine körü körüne karşı değilim. Bu yöntemler içinde mantığa ve bilime aykırı olmayanların ilaç araştırmalarında kullanılan bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve bunlar hakkında araştırma sonuçlarına göre karar verilmesi gerektiğine inanırım.      Finlandiyalı bilim adamları da benim gibi düşünmüşler ve halk arasında çok itibar gören “balın alerjik göz nezlesi ve saman nezlesi belirtilerini hafiflettiği” şeklindeki geleneksel tedavi yaklaşımını bilimsel yöntemlerle değerlendirmişler (1).   Araştırmada bala huş ağacının polenlerinin eklenmesiyle elde edilen “huş poleni balı” ile standart balın alerji mevsimi başlamadan önce kullanılmasının huş polenine alerjisi olanlardaki etkileri incelenmiş.   Ortalama yaşları 39 olan ve bir doktor tarafından huş poleni alerjisi teşhisi konmuş olan 44 hasta 2008 kasım ayından 2009 mart ayına kadar artan miktarlarda ya huş poleni balı veya standart bal yemişler.   Ortalama yaşları 36 olan ve mutad alerji ilaçlarını kullanan 17 hasta ise kontrol grubu olarak alınmış.   ... Devamı

15 10 2012

ABD de araştırmacılar Bal'ın çiçek kaynaklarını belirlemek için

  Makalenin orjinali ingilizcedr. aşağıda google-translate ile türçeye çevirdim ancak çok berbat bir çeviri oldu. ingilizcesi olanlar aşağıdaki linklere tıklayarak orjinalinden okuyabilirler.   ABD Araştırmacılar Bal Çiçek Kaynakları Belirlemek İçin Yeni Tekniği kullanın Hibrid Örnekleme Bal Çiçek Kaynakları tanımlar Photonics.com Aralık 2005   Tüm bal eşit oluşturulur. Farklı çiçeklerden polen üzerindeki zaman arılar bayram, onlar tat ve görünüş olarak çok farklı bal üretirler. Örneğin, Longmont, Colo Ulusal Bal Kurulu tarafından bir çalışma ortaya bu yeme yonca, tatlı ve şeffaf bal üretirken karabuğday ilgili yemek, tıbbi bir tat ile koyu bal oluşturduğunuz arılar olduğunu.   Şimdi doktora sonrası araştırmacı Jagdish C. Tewari ve tarım ve biyolojik mühendislik Joseph MK yılında doçent West Lafayette, Ind, Purdue Üniversitesi Irudayaraj Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopisi ve tatlı sıvı sorumlu çiçekler tanımlamak için algılama yüzey akustik dalgası kullandık. . .   İki bilim adamı Ulusal Bal Kurulu ile işbirliği içinde, University Park Pennsylvania State Üniversitesi'nde iken araştırma yapılır. Onlar Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi Eylül tarihli 7 sorunu kendi sonuçlarını yayınladı.   İletişim: Jagdish C. Tewari, Purdue Üniversitesi, West Lafayette, Ind; +1 (765) 496-2030, e-posta: E-posta: jctewari@purdue.edu. U.S. Researchers Use New Technique to Identify Floral Sources of Honey   Hybrid Sampling Identifies Floral Sources of Honey Photonics.com, December 2005 Not all honey is created equal. When bees feast on the pollen from different flowers, they produce honey that differs greatly in taste and appearance. For example, a study by t... Devamı

15 10 2012

Kulak temizliği ve tedavisinde balmumu kullanımı

  Makalenin orjinali ingilizcedr. aşağıda google-translate ile türçeye çevirdim ancak çok berbat bir çeviri oldu. ingilizcesi olanlar aşağıdaki linklere tıklayarak orjinalinden okuyabilirler.     Beeswax Used in ‘Ear-Candling’   Patients Warm to Ear-Candling Treatment By Francine Milford, Sarasota Herald-Tribune (Florida), 12/29/05 What can lighting a candle and sticking it in your ear actually do for you? The answer, according to Venice aesthetician Therese Lynston, is quite a lot. The process is thought to date back at least to 2500 B.C., when ancient Egyptians used linen from flax. Ear candling also was thought to be common in China, India, Tibet, and in Mayan, Aztec and American Indian cultures. While offering facials, paraffin treatment, body wraps and waxing services, Lynston has decided to add one more type of wax to her available treatments -- beeswax. According to Lynston, ear candling, also known as ear coning, restores equilibrium, clears the ear canal and provides tranquility. . . There is disagreement about the effectiveness and safety of using ear candling. Some people have had bad reactions to this treatment. Before deciding if ear candling is right for you, consult with your primary care physician before seeking treatment. Beeswax Cone Candles Dutchman's Gold  Cone candles can be used for the ears as a painless, therapeutic cleansing procedure which removes excess earwax and congestion from sinuses etc., using a hollow cone candle made of cotton and covered with 100% beeswax.   Balmumu 'Kulak-Işıklı denetim' Kullanılan Kulak İçi Temizliği Tedavisi Sıcak hastalar Francine Milford, Sarasota Herald Tribune (Florida), 12/29/05 tarafından   Bir mum ışığı ve kulağına onu yapışmasını aslında sizin için ne yapa... Devamı

01 10 2012

İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık Ve Kozmetik Sektöründe Kullanımı

    Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finansmanı sağlanan "İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanımı Konferansı" 26-27 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Üniversitesi K Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finansmanı sağlanan "İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanımı Konferansı" 26-27 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirildi. Aynı konferansın özet sunumları ise 28 Eylül 2012 tarihinde Bayburt Kültür Merkezinde sunuldu.  Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır açılış konuşmasında bölgedeki arıcılık sorunları, bölgenin konu ile ilgili potansiyeli ve gelecekte Erzurum'da kurulması muhtemel Apiterapi enstitüsü/uygulama kliniği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Taner Bayır projeyi finanse eden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA), proje iştirakçileri olan Atatürk Üniversitesine,Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Erzincan ve Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliklerine teşekkür etti. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan Konuşmasında İnnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı belgesinde bulunan bölgesel komitelerden bahsederek, bu kapsamda oluşturulan Eko-Agro Turizmi Geliştirme Komitesi faaliyetlerine vurgu yaptı. Bu komitenin faaliyetleri altında yürütülen konferans konusu "APITERAPI:Arı ürünleriyle gelen sağlık" konusunun bölge için yeni bir sektörün habercisi olduğunu söyledi. Dünya Arıcılar Birliği APIMONDIA Başkanı Gilles Ratia ise dünyada... Devamı

18 09 2012

ARI SÜTÜ ve APİTERAPİ

  Arı sütü genel olarak vücutta hücre yenilenmesi, üretimi (hücre) ve metabolizması üzerinde etkili olduğundan organizmanın bütün dokularında canlılık ve bunun sonucunda sağlık, enerji, bağışıklık ve dinçlik meydana getirir. Bu yönüyle akla gelebilecek bütün sağlık problemlerinde önemli düzeyde motivasyon sağlar. Arı sütü kalp rahatsızlıklarından kansere kadar bir çok hastalıkta vücudu güçlendirmek, bağışıklık sistemini uyarmak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle yoğun antibiyotik kullanan radyoterapi ve kemoterapi olan hastalarda muhtemel karaciğer ve böbrek zararlarını önlemekte, fonksiyonlarını korumaktadır. Arı sütünün insan ve hayvanlar üzerinde etkilerini belirlemek amacıyla bir çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır; Japonya'da 54 farklı hastalık üzerinde yapılan uygulamalarda ortalama % 80 dolayında iyileşme belirleyen araştırıcılar bu hastalıkların bazılarının iştahsızlık, kronik hastalıklar nedeniyle vücut savunma sistemi yetersizliği, metabolizma ve beslenme bozuklukları, adet bozukluğu, sindirim sistemi rahatsızlıkları, astım, bronşit, kronik kabızlık, asabilik uykusuzluk ve karaciğer rahatsızlıkları olarak bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar kanserde tümör oluşumunun ve büyümesinin arı sütü tarafından engellediğini de belirtmektedirler. Çin'de yapılan başka bir denemede, deney hayvanlarına tümör oluşumuna neden olan antijen verilmiş ve iki gruba ayrılmıştır. Grubun birine arı sütü verilmiş diğerine verilmemiştir. Arı sütü almayan gruptaki bütün hayvanlar kanserden öldüğü halde arı sütü alan gruptaki hayvanlarda ölene rastlanmamıştır. Bu durum arı sütünün en azından kanser oluşumunu engelley... Devamı

18 09 2012

POLEN ve APİTERAPİ

  Polenin insanlar tarafından ilk kullanımı Eski Çin, Pers, Mısır ve Yunanistan'da olmuştur. Hurmanın poleninde gonatotropik hormonların bulunması, Bedevilerin kısırlık tedavisinde bu bitkinin polenini kullanmalarını doğrulamaktadır. Polenin, doğal bir besin kaynağı olması nedeniyle Avrupa'da insan beslenmesinde kullanımı hızla artmaktadır. Avrupa ülkelerinde son 30 yılda yapılan bilimsel çalışmalar ve klinik test sonuçları, polenin prostat, alerjik hastalıklar ve kanser türlerine etkisi üzerinde yoğunlaşmıştır( Dennis, 1966 ). Polen insanlar tarafından günlük olarak protein, vitamin ve mineral madde gereksinimini karşılamak için doğrudan doğruya kullanılabilmektedir. Ayrıca besleme amacıyla az miktarda alınan polenin sinerjik etki yaparak pek çok yarayışlı maddenin karşılıklı etkileşmesi ile metabolizmayı ve sindirimi iyileştirmekte olduğu bildirilmiştir( Krell, 1966 ). Günümüzde bilimsel içerikli olmayan birçok sağlık dergilerinde polen tüketiminin etkileri ve yararları ile ilgili yazılar göze çarpmakta, polen içerikli birçok ürünün insanlarda müzmin hastalıkları iyileştirici ve tedavi edici özellikleri konusunda görüşler bildirilmektedir. Bu sonuçlar , hastalık belirtilerinin polen kullanımı ile kaybolduğuna tanık olan bazı doktorların ve ilgililerin bilimsel anlamda tam olarak kanıtlayamadıkları hususlar olup üzerinde önemle durdukları bilgilere dayanmaktadır( Tablo 4). Polenin sağlık konusunda en önemli etkisi kronik prostat hastalığı ile ilgilidir. Polenin prostat rahatsızlığı sonucu oluşan ateşi düşürdüğü rapor edilmiştir ( Dennis, 1996 ). Polenin prostat hastalığını tedavide tam olarak neye yaradığı bilinmemektedir. Ancak polenin yüksek seviyede çinko içermesi ve prostat salgılarının çıkmasında çi... Devamı

18 09 2012

BAL ve APİTERAPİ

  Balın fizyolojik özellikleri ve kullanımı konusunda yüzlerce literatür bulunmaktadır. o BAL bir doğal enerji kaynağıdır. Bu nedenle çocuklar, yaşlılar, sporcular, hasta ve düşkünlerle birlikte normal sağlıklı insanlar tarafından da severek ve bilinçli olarak tüketilmektedir. o BAL kemiklerde Kalsiyum fiksasyonunu artırmaktadır. o BAL iştah artırmakta, enerji ve direnç kazandırmaktadır. Balın besin içeriğinin insan sağlığına etkisinin yanısıra olağanüstü bir özelliği de vardır ki, bu özellik antimikrobiyal aktivitesidir. Balın bu özelliği nedeniyle Hipokrat zamanından beri hastalıklarda tedavi edici bir araç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Eski Mısırlıların; cerrahi pansumanda, göz iltihaplarının tedavisinde, Çinlilerin ve Hintlilerin de; çiçek hastalığının yayılmasını önlemede hasta vücudunu bal ile kapladıkları bilinmektedir. Orta çağda, yara ve yanıkların bal ile tedavi edilmesi, kulak iltihabında; kulağa balın akıtılması, difteri vakalarında; çocukların ağız ve boğazlarına içten balın sürülmesi ilginçtir. Bazı Nijerya yerlileri balı halen öksürük kesici olarak kullanmaktadırlar. İnsan vücuduna etki eden çoğu mikroorganizma balda yaşamını sürdürememektedir. Bal, temas ettiği mikroorganizmaları öldürdüğü gibi içerisinde de barındırmamaktadır. Öyle ki Mısır piramitlerinde bulunan ve Postum'da M.Ö. 6. asra ait çömlekler, içindeki balların biraz katılaşmakla beraber vasıflarını hiç kaybetmemesi, balda mikroorganizmaların yaşayamadığını tarihi bir gerçek olarak göstermektedir. Tıbbi literatürde, İngiliz ve Amerikan hastanelerinde birinci sınıf mikrop öldürücü olarak bal kullanıldığını, Almanya'da yara ve soğuk algınlıklar... Devamı

12