15 10 2012

Kulak temizliği ve tedavisinde balmumu kullanımı

 

Makalenin orjinali ingilizcedr. aşağıda google-translate ile türçeye çevirdim ancak çok berbat bir çeviri oldu. ingilizcesi olanlar aşağıdaki linklere tıklayarak orjinalinden okuyabilirler.     Beeswax Used in ‘Ear-Candling’
 
Patients Warm to Ear-Candling Treatment
By Francine Milford, Sarasota Herald-Tribune (Florida), 12/29/05

What can lighting a candle and sticking it in your ear actually do for you?

The answer, according to Venice aesthetician Therese Lynston, is quite a lot.

The process is thought to date back at least to 2500 B.C., when ancient Egyptians used linen from flax. Ear candling also was thought to be common in China, India, Tibet, and in Mayan, Aztec and American Indian cultures.

While offering facials, paraffin treatment, body wraps and waxing services, Lynston has decided to add one more type of wax to her available treatments -- beeswax.

According to Lynston, ear candling, also known as ear coning, restores equilibrium, clears the ear canal and provides tranquility. . .

There is disagreement about the effectiveness and safety of using ear candling.

Some people have had bad reactions to this treatment. Before deciding if ear candling is right for you, consult with your primary care physician before seeking treatment.

Beeswax Cone Candles
Dutchman's Gold 

Cone candles can be used for the ears as a painless, therapeutic cleansing procedure which removes excess earwax and congestion from sinuses etc., using a hollow cone candle made of cotton and covered with 100% beeswax.
 
Balmumu 'Kulak-Işıklı denetim' Kullanılan
Kulak İçi Temizliği Tedavisi Sıcak hastalar
Francine Milford, Sarasota Herald Tribune (Florida), 12/29/05 tarafından
 
Bir mum ışığı ve kulağına onu yapışmasını aslında sizin için ne yapabilirim?
 
Cevabı, Venedik estetisyenlik Therese Lynston göre, oldukça çok şey var.
 
Süreç en azından eski Mısırlılar keten keten kullanılır MÖ 2500 kadar uzanmaktadır düşünülmektedir. Kulak candling ayrıca Çin, Hindistan, Tibet, ve, Maya Aztek ve Kızılderili kültürlerinin ortak olduğu düşünülüyordu.
 
Balmumu - sunan cilt bakımı, parafin tedavisi, vücut sargısı ve ağda hizmetleri, Lynston onu mevcut tedaviler için balmumu bir daha yazın eklemeye karar verdi iken.
 
Lynston göre, ayrıca kulak coning olarak bilinen kulak candling,, denge geri kulak temizler ve huzur sağlar. . .
 
Kulak ışıklı denetim kullanma etkinliği ve güvenliği konusunda anlaşmazlıklar vardır.
 
Bazı insanlar bu tedaviye kötü tepkiler oldu. Kulak candling sizin için doğru olup olmadığını karar vermeden önce, tedavi istemeden önce birincil bakım doktorunuza danışın.
 
Balmumu Koni Mumlar
Hollandalı'nın Altın
 
Koni mumlar pamuk yapılmış ve% 100 balmumu ile kaplı bir içi boş koni mum kullanan, sinüs vb fazla kulak kirini ve tıkanıklık kaldıran bir ağrısız, tedavi edici temizleme gibi işlem kulaklar için de kullanılabilir.

0
0
0
Yorum Yaz