12 09 2012

Kaçkar dağları ve Kaçkarlar hakkında

 

 

Vikipedi, özgür ansiklopedi
 
 

Koordinatlar40°50′N 41°9′E

Kaçkar Dağları
Kaçkarlar'ın uydu fotoğrafında görünümü.

Kaçkar DağlarıTürkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası. Kuzey Anadolu Dağları'nın doğudaki bölümünü oluşturur. Doğusundaki birçok zirvesi 3500 m üzerindeyken, batı kesimi 2000 m yüksekliğe kadar ulaşır. En yüksek noktası olan Kaçkar Kavrun Dağı 3932 m yüksekliktedir. 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Milli parkın büyük bir bölümü Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, küçük bir bölümü de Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içinde kalmaktadır.

"Kaçkar" ismi farklı anlamlarda kullanılabilmektedir:

Kaçkar Dağları; dağcılıkkaya tırmanışıtrekkingrafting ve kayak gibi sporlar için bir merkez haline dönüşmüştür. Bölgenin kendine özgü doğası ve kültürel yapısı, çok sayıda yerli ve yabancı turisti çekmektedir. Dağların önemli bir bölümü doğal park sınırları içinde yer almaktadır.

Kaçkar Libler Gölü
Konu başlıkları   [gizle
Coğrafya [değiştir]

Kaçkar Dağları başlıca üç bölüme ayrılır:

  1. Batıda Verçenik Dağı ve çevre zirveler
  2. Merkezde Kavrun Dağları
  3. Doğuda Altıparmak Dağları

Merkez grupta yer alan Kaçkar Dağı zirvesi, 3.937 m'lik irtifasıyla Türkiye'nin 4. yüksek dağıdır. Kaçkar dağının zirvesi Artvin ili Yusufeli ilçe sınırları içindedir. Sıradağlar üzerinde 3.500 m'nin üzerinde yüksek başka zirveler de vardır.

Dağlarda su bolluğu dikkati çeker. Akarsular, silsilenin hem gündeyinde hem de kuzeyinde derin vadiler oluşturarak akarlar.

Etimoloji [değiştir]

'Kaçkar' kelimesinin Ermenice "Haçlı taş" anlamındaki "Haçkar" (Խաչքար) kelimesinden gelmektedir.[1][2]

Kaçkar Dağları, sadece çok ince bir sahil hattının hemen arkasında, Karadeniz'in güney sahilindedir. Dik olan kuzey örtüsü, sık ve bol yağış alması sebebiyle sık ormanlıdır. Başlıca olarak fındıkçaytütün ve zeytin yeni yeni olarak da kiraz ve narenciye burada yetiştirilir. Doğudaki alçak bölgelerinde de Türkiye'nin pirinç üretim merkezleri bulunur. Çok dik zemine sahip ya da zemin emniyeti olmadığından herhangi yetiştiriciliğe uygun olmayan alanlarda, kısmen yoğun bir şekilde ormangülü örtüsü hakimdir. Kaçkar dağlarının Kuzey doğusunun sahil kesimlerinde ise son zamanlarda kivi, yaban mersini üretimine başlanmıştır. Şeker hastalığında ilaç kadar etkili olan karayemiş meyvesi ve Kestane ormanlıkların dan yararlanarak yüksek rekoltede kestane balı üretimi yapılmaktadır. Yüksek bölgeler mera olarak da kullanılır. Ormanlar en başta göknarkayın ya da karışık orman olarak şekillenmiştir. Orman sınır 2000 m ile 2300 m arasında bulunur.

Güney'e, Anadolu'ya doğru, düşük yağış miktarı nedeniyle orman alanlar daha azdır. Burada çok seyrek yerleşimi olan ve step karakterli bir tabiat hakimdir. Sadece nehir boylarında ve nehir çanakları tabiatında söğütler ve kavaklar gelişmiştir. Seyrek olarak ve tek tek meşe ve karaçam mevcuttur. Bütün bölgede çok seyrek yerleşim olduğundan flora ve fauna çok çeşitlilik gösterir.

Kaçkar Dağları

          Anadolu yarım adasının Karadeniz kıyıları boyunca yükselen Kuzey Anadolu sıradağları, batıda ıstıranca dağları (1010 m.) ile başlar. Batı Karadeniz bölgesinde Köroğlu (2400 m.) ve Ilgaz Dağları (2587 m.) olarak devam eder. Orta Karadeniz bölgesinde Karagöl ve Çakırgöl dağları (3100 m.) olarak devam eden bu sıradağlar Rize il sınırları içinde 3932 metre yüksekliğe ulaşırlar.

          Doğu Karadeniz kıyıları ile güneyde Çoruh nehri arasında yükselen bu dağlar Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu bir uzanışa sahiptir. Tatos Dağları, Hunut Dağları, Kavrun Dağları, Bulut Dağları, Davut Dağları, Güngörmez Dağları ve Altıparmak Dağları doğu karadeniz dağlarının başlıca yüksek bölümlerini teşkil ederler. Bu dağlar Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu olarak 80-100 km. uzunlukta, 40-50 km. genişlikte bir alanı kaplar.

          Batıdan Doğuya doğru Verçenik Dağları (3710 m.)  Kavrun Dağları (3932 m.) Bulut Dağları (3562 m.)  Altıparmak Dağları
(3492 m.) bu dağların en yüksek bölümünü oluştururlar. Rize Kaçkar Dağları olarak bilinen ve tanınan bu dağların en yüksek tepesi ise Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağıdır.

          Rize Kaçkar Dağları'nı kapsayan ilk bilimsel araştırma ve yayınlar 1932 yılında L. Krenek, 1949 yılında Dr. S. Erinç, 1952 yılında ise Dr. İ. Yalçınlar tarafından yapılmıştır. Coğrafyacı ve yer bilimciler tarafından yapılan bu ilk etüdlerin yayınlanmasından sonra Rize Kaçkar Dağları yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgi uyandırmıştır.

          Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağına ilk yaz çıkışının ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilk kış çıkışı Türk dağcıları tarafından yapılmıştır. 9 Ocak 1974 tarihinde, Sönmez TARGAN başkanlığındaki Türkiye Dağcılık Federasyonuna mensup 9 dağcı Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağını ilk kez birlikte fethetmişlerdir.

          Kaçkar Dağları'na en kolay ulaşım Rize-Pazar-Çamlıhemşin-Ayder Yaylası üzerinden sağlanmaktadır. Kaçkar Dağları oldukça uzun ve geniş alana yayılmış bir dağ silsilesidir. Kaçkar dağları 4 ana bölgeye bölünebilir. 4 ana bölgeyi görebileceğiniz Ayder'e en yakın yayla ise Huser Yaylası'dır. Huser Yaylası Ayder girişinin sol tarafını tutan dağlarda yerleşmiştir.

Yukarı Kaçkar Yaylası'ndan Kaçkar Dağları1. Kaçkar - Kavrun Dağları

2. Kaçkar - Verçenik Dağları

3. Kaçkar - Bulut Dağları

4. Kaçkar - Altıparmak Dağları
Huser Yaylası'ndan Kaçkar Dağları


Kaçkar Dağları Nerede?

  Kaynak:
 "Dağ Turizmi" İsmet ÜLKER
 "Kaçkar Dağları" Tunç FINDIK

www.gunesbal.com 

178
0
0
Yorum Yaz