01 10 2012

İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık Ve Kozmetik Sektöründe Kullanımı

 

 
Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finansmanı sağlanan "İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanımı Konferansı" 26-27 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Üniversitesi K
Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finansmanı sağlanan "İkincil Arı Ürünlerinin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanımı Konferansı" 26-27 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirildi. Aynı konferansın özet sunumları ise 28 Eylül 2012 tarihinde Bayburt Kültür Merkezinde sunuldu. 

Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır açılış konuşmasında bölgedeki arıcılık sorunları, bölgenin konu ile ilgili potansiyeli ve gelecekte Erzurum'da kurulması muhtemel Apiterapi enstitüsü/uygulama kliniği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Taner Bayır projeyi finanse eden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA), proje iştirakçileri olan Atatürk Üniversitesine,Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Erzincan ve Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliklerine teşekkür etti. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan Konuşmasında İnnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı belgesinde bulunan bölgesel komitelerden bahsederek, bu kapsamda oluşturulan Eko-Agro Turizmi Geliştirme Komitesi faaliyetlerine vurgu yaptı. Bu komitenin faaliyetleri altında yürütülen konferans konusu "APITERAPI:Arı ürünleriyle gelen sağlık" konusunun bölge için yeni bir sektörün habercisi olduğunu söyledi. Dünya Arıcılar Birliği APIMONDIA Başkanı Gilles Ratia ise dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekerek herkesi özelliklede arı yetiştiricilerini çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Çevre kirliliği dolayısıyla artan arı ölümlerinin gelecek için çok önemli bir tehdit olduğunu söyledi. Gilles ayrıca Dünya'daki diğer bir çok ülkeye göre oldukça temiz sayılan bölgemizin temiz kalması için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin çok önemli olduğunu ekledi. Konferansa moderatörlük yapan Prof.Dr.Muhsin Doğaroğlu ise Türkiye'deki arıcılık faaliyetleri ve arı yetiştiricilerinin uygulamadaki sorunlarına dikkat çekerek, arı yetiştiricilerinin sürekli öğrenme ihtiyaçları ve eğitim gereksinimlerini dile getirdi.

Konferansın ilk günündeki tüm sunumları yapan Bioc.Dr.Chiristina Mateescu sabah oturumunda "İnsan Sağlığı ve Beslenmede Bal" konusunu, öğleden sonraki oturumda ise "Arı Poleni ve Medikal Uygulamalar" ve Propolis; Biyokimyasal İçeriği ve Çalışma Mekanizması" konularını katılımcılar ile paylaşmıştır.

Konferansın ikinci günü 27 Eylül 2012 günü sabah oturumunda yine Bioc.Dr.Chiristina Mateescu "Arı Sütü Uygulamaları Ve Kimyasal Bileşeni" ve "Arı Zehiri; Bileşimi, Özellikleri, Çalışma Mekanizması" konularını katılımcılar ile paylaşmıştır. Öğleden sonraki son oturumda ise APIMONDIA Başkanı Gilles Ratia "Çeşitli zirai /arıcılık uygulamalarında ve farklı biyotoplarda koloni kayıplarını etkileyen muhtemel faktörler ve bunların ortak etkileri ve hiyerarşisi" konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Konferans soru cevap bölümünün ardından sona ermiştir.

0
0
0
Yorum Yaz