28 11 2012

Bir Arı mucizesi daha! "PROPOLİS"

Bir Arı mucizesi daha! PROPOLİS |  görsel 1

 

 
 
Propolis, arılar tarafından ağaçların tomurcuk ve kabuklarından toplanan mum kıvamında kahverengimsi renkte reçineli bir maddedir. Mikroplara karşı etkili özellikleri nedeniyle, bu madde kovanların mikroplardan korunmasını sağlar.
 
Propolisin halk arasında şifa amaçlı kullanımının uzun bir geçmişi vardır. Hatta 1600'li yıllarda Londra'da resmi bir ilaç olarak kullanılmıştır. Zaman içinde, propolis pek çok farklı amaçla kullanıma konu olmuş, pastil, öksürük şurubu, diş macunu, ağız gargara maddesi ürünü olarak pazarlanmıştır. Propolisin anti mikrobik ve anti-enflamatuar etkileri olduğu görülmektedir.
 
Propolis
 
PROPOLİSİN YARARLARI 
Ham propolis arıcılar tarafından toplandıktan sonra, kullanılabilir ekstraktlar haline getirilir. Propolis piyasada şu formlarda sunularak, satılmaktadır:
 
1. Sıvı/ekstrakt/tinktur: En yüksek tedavi edici formdur. Kansere karşı koruyucu olarak bile. Su içerisine birkaç damla damlatılarak kullanılabilir.
2. Tablet: Propolis tek başına ya da polen ve arı sütü karıştırılarak hazırlanan tabletler besleyici olarak kullanılabilir.
3. Sağlık, kozmetik ve besin ürünlerine ek olarak:
• Şekerler-sakızlar: Propolis bu ürünlerde tatlandırıcı veya ağız enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir.
• Boğaz pastil ve damlaları: hızlı ve etkili çözüm sağlar.
• Burun spreyi, burun damlası ve boğaz spreyi
• Diş macunu: enfeksiyonlara, diş apselerine, çürüklere, ağız kokusuna, diş beyazlatılmasına yardımcı olur.
• Cilt ve kozmetik kremleri, balsamları: cilt sağlığı ve koruması için kullanılır. Ayrıca bu ürünler kesik, abse, yara ve yanıklara uygulanır.
• Şampuan: koruma ve kepeğe karşı.
• Sabun: güçlü koruma
 
BALLI KARIŞIMLAR 
İnsanlar Üzerindeki Klinik Etkiler
Klinik deneylerde, propolisin tedavi edici etkisinin genellikle mikrobiyal kontaminasyonlardan kaynaklanan hastalıklarda verimli olduğu belirlenmiştir. 
 
SOLUNUM ENFEKSİYONLARI 
Bronşit şikayeti olan 260 çelik işçisine 24 gün boyunca, bağışıklık sisteminin lokal ve sistematik düzenlenmesi gibi çeşitli metotlar ve propolis etanol ekstraktının fizyolojik tuz çözeltisi lokal olarak uygulanmıştır. En iyi sonuçlar, propolis tabletleriyle birlikte alınan etanol ekstraktı ile elde edilmiştir. Propolis ayrıca, faranjit, kronik bronşit, rhinopharyngolaryngitis, pharyngolaryngitis, nezle ve burun iltihabı gibi diğer otorhinolaryngologic rahatsızlıklarda da pozitif etki göstermiştir.
 
VİRAL ENFEKSİYONLAR 
Klinik deneyler, insanlarda grip rahatsızlığına karşı koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Soğuk algınlığında, propolis kullanan hastalar 3 günde tamamen iyileşirken, propolis kullanmayan hastalarda bu sürenin 5 güne çıktığı görülmüştür. Deri hastalıkları geçiren hastalardaki klinik deneylerde, propolis kreminin uçuk tip 1 ve uçuk Zona Zoster virüslerine karşı belirgin tedavi edici özellikte olduğu gözlenmiştir. Propolis kremi yara ve acının süresini azaltmış, ayrıca, yara nöbetleri arasındaki süreyi de azaltmıştır.
 
DERİ ENFEKSİYONLARI 
Propolisin eter veya alkol ekstraktının (% 1–10) klinik uygulamalarında 10 yüzeysel mantara ve 9 derinde yetişen mantara karşı etkili sonuçlar elde edilmiştir. 160 sedef hastasına 3 ay boyunca, günde 3 kez 0,3 g propolis verilmiş ve üçte birinin iyileştiği ya da tamamen kaybolduğu bulunmuştur. 110 mantar hastasına % 50’lik propolis merhem olarak uygulanmış ve hastaların 97’sinde mükemmel sonuçlar ortaya çıktığı gözlenmiştir.
 
DİŞ UYGULAMALARI 
Propolisin plak oluşumu ve dişeti iltihabı üzerindeki etkilerini incelemek üzere 60 öğrenci gruplara ayrılmıştır. Sonuçlar, propolisin oral hijyeni sağlamada yardımsı uygulama olarak faydalı olduğunu göstermiştir.
Klinik çalışmalar, propolis ağız yıkama çözeltisinin (1:5 su ile seyreltilmiş) diş eti kanaması ve periodontal rahatsızlıklarda önemli gelişme sağladığını göstermiştir. Hastalar, plak oluşumu ve dişeti ağrısı açısından değerlendirilmiştir. Bir klinik çalışmada, propolis ve çinko oksitle hazırlanan dolgu, 150 hastanın diş oyuklarına indirekt olarak, 50 hastaya ise direkt olarak kaplanmıştır. Sonuçlar, propolisle hazırlanan dolgunun çinko eugenat ile aynı etkiyi gösterdiği ve kalsiyum hidroksit bazlı dolgulardan daha iyi iyileştirici etki gösterdiği ortaya konmuştur.
 
Propolisin, diş eti kanaması ve oral mukoza üzerindeki etkilerini incelemek üzere yapılan klinik çalışmada ise, yara izi kalması açısından daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise diş eti iltihaplanmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Propolisin kemik yenilenmesi ve anestezik etkilerinden dolayı kanal tedavisinde kullanılması tavsiye edilmiştir
23–98 yaş arası tipik açık yarası bulunan 64 hastaya propolis içeren merhemler uygulandı. Yaralı bölgeye hergün propolis içeren merhem uygulandı, ayrıca yara çevresine antibiyotik merhemler sürüldü. Bu uygulama 4–12 hafta sonunda sonlandırıldı. Tedavi sonucunda 19 hastada hiçbir klinik gelişme gözlenmedi, diğer hastalarda ise önemli gelişmeler gözlendi.
Propolis, yaraları enfekte olmuş hastalara uygulandığında, iyileşme sürelerinin arttığı ve aynı zamanda enfeksiyonun azaldığı gözlenmiştir. was used in a trial of hospital patients with infected wounds. Yara bölgesindeki bakterilerin yarısının 4 günde ortadan kaldırılmıştır.
 
Propolisin yaralar ve yanıklar üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar sonucunda, kontrol denekleriyle karşılaştırıldığında, iyileşme hızının % 80 attığı gözlenmiştir. Yanık, temiz yara ve enfekte olmuş yarası olan 229 hastaya % 2 ve % 8 propolis içeren krem uygulanmıştır. Hastaların % 18 inde yüksek konsantrasyon 9. günde etki gösterirken, düşük konsantrasyonda propolis içeren krem % 1.8 inde 16. günde etki göstermiştir. Yara ve yanıklara uygulanan düşük konsantrasyonlu krem ortalama 11 günde, iltihaplı yaralara 11 günde, enfekte olmuş yaraların % 67 sine ise ortalama 38 günde iyileştirici etki göstermiştir. 
 
KULAK ENFEKSİYONLARI 
İç kulak iltihabı, dış kulak iltihabı ve benzer kulak rahatsızlığı olan 126 hasta üzerinde % 5- 10 propolis çözeltileri denenmiştir. Bütün rahatsızlıklar için propolisin iyileştirici etkisi olduğu belirtilmiştir (Matel ve ark. 1973). Propolis ayrıca kulaktaki akut rahatsızlıklara karşı da pozitif etki göstermiştir. 
 
SİNDİRİM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI 
Bağırsak paraziti şikayeti olan 138 hastaya % 10-20’lik propolis ekstraktı uygulanmıştır. Çocuklarda düşük dozun tedavi edici etkisi olduğu gözlenmiştir. Yetişkinlerde ise % 20 lik propolis ekstraktının, tinidazol ve anti protozoa ilaçlarıyla aynı dozda etki gösterdiği bulunmuştur. 
 
Propolis, Danimarka’da ülser ve Crohn hastaları üzerinde denenmiştir. Propolis ekstraktının ülser üzerinde etkili olduğu fakat Crohn hastalığına etkisi olmadığı bulunmuştur.
 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZUKLUKLARI 
Bağışıklık sistemi bozukluğu olan iki hastaya propolis, esberitox N ve kalsiyum- Magnezyum kombinasyonu uygulanmış ve bağışıklık sisteminde ve klinik durumlarında olumlu gelişmeler elde edilmiştir.
 
İLTİHAPLANMALAR 
Aseptik necrosis hastası olan 22 hastaya düzenli olarak propolis enjekte edilmiş, 32 hastaya ise aynı şartlarda normal tedavi uygulanmıştır. Propolis tedavisi uygulanan hastalarda diğerlerine göre belirgin gelişmeler gözlenmiştir. Vajina ve uterus iltihaplanması şikayeti olan 90 hastaya % 3’lük propolis etanol ekstraktı uygulanmış ve % 50’den fazlasında olumlu gelişmeler sağlanmıştır.
 
HASTALIKLARA KARŞI ETKİLER 
Doğal penisilin olarak adlandırılan propolisin antibakteriyel, antiviral, antiseptik, antifungal antibiytik özellikleri bulunmaktadır. Bu koruyucu ve tedavi edici özellikleri tüm dünyada yapılan çalışmalarla açıklanmıştır.
 
TÜBERKÜLOZ 
Eski Sovyetler Birliği’nden V.H. Karinova ve E.l. Rodionova farklı türlerde ve aşamalardaki 135 tüberküloz hastasıyla çalışmışlardır. Hastaların yaş aralığı 6 ile 50 arasındaydı. Hastalara, alınan tepkiye göre, günde 3 kez 4 ile 10 ay arasında propolis uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 12 hasta haricinde bütün hastaların iyileştiği gözlenmiştir. Bu 12 hastanın ise böbrek tüberkülozu olduğu tespit edilmiştir.
 
ÜLSER 
Romanya’da Dr. A. Vasilca ve Dr. Eugenia Milcu propolisin ülser üzerindeki tedavi edici özellikleri üzerinde çalışmışlardır. 34 kronik ülser hastasına 4 hafta boyunca propolis ekstraktı verilmiştir. 28 hasta tamamen iyileşirken 6 hastada önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bazı hastalara doku biyopsisi uygulanmış ve propolisin yenileyici etkisi gözlenmiştir.
 
MİTOZ 
N. Popovic ve N. Oita adındaki Romanyalı medikal araştırmacılar, propolisin hücre bölünmesi üzerindeki etkileri ile ilgili bir bildiri yayınlamışlardır. Araştırmacılar, dokunun hiçbir zaman tamamen kanserli hale gelmediğini, her zaman sağlıklı hücrelerin bulunduğunu ve normal hücrelerin aktivitelerinin kanserli hücreler tarafından etkilendiğini belirtmişlerdir. Propolisin, kanserli hücreleri durdurarak, normal hücrelerin aktivitesini arttırdığını ve dokunun normal hale gelmesini sağladığını ortaya koymuşlardır. 
 
KOLİT
Bulgaristan’dan Dr. S. Nikolov ve arkadaşları, propolisin akut ve kronik kolit üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmaya, yaşları 20 ile 65 arasında değişen 45 hasta katılmıştır. Hastalara günde üç defa yemeklerden önce propolis ekstraktı verilmiştir. Sonuçta toplam 43 hastada olumlu sonuç elde edilmiştir. Bunlardan 26’sında çok iyi, 12’sinde iyi kalanları ise memnuniyet verici şekilde iyileşme gözlenmiştir. Sadece iki hastada herhangi bir gelişme gözlenmemiştir. Çoğu hastada yedinci günde iyileşme başlamış ve ondokuzuncu ya da yirminci günde tamamen iyileşme görülmüştür. 
 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Propolisin en çok araştırılan ve yaygın olarak kabul edilen özelliği bağışıklığı arttırıcı özelliğidir. Propolis, doğal, salgı bezlerini aktive eden geniş spektrumlu antibiyotiktir. Propolis sadece enfeksiyonları engelemenin yanında, onları vücuttan temizler.
Çok sayıda deneyle ortaya konduğu gibi, propolis, bakterileri, virüsleri, mantarları ve hatta penisiline dayanıklı staphlococcus’u ortadan kaldırır.
 
Propolis virüslere karşı çok güçlüdür. Bu etki propoliste bulunan bioflavanoidlerin koruyucu etkisi sayesinde gerçekleşmektedir. Virüsler, proteinlerin dış kısmına yerleşirler. Eğer engellenmezse, bu tehlikeli ve enfekte edici madde taşıyıcı organizmada serbest kalır. Maalesef, böyle bir durumda, enzimler sayesinde protein dış kısmını parçalarlar ve böylece zararlı madde istem içerisine yayılır. Sistemde propolisin bulunması durumunda ise bu durum gerçekleşmez. Bioflavanoidler, proteinin dış kısmını parçalayan enzimleri inhibe eder ve viral maddeyi içeriye hapseder. Aynı flavanoidler, virüsün etrafını kaplayarak aktivitesini engellerler. Bioflavanoidlerin varlığında, taşıyıcı, virüslere karşı bağışıklık kazanmış olur.
 
Diğer bir yol ise propolisin fagosite aktivitesini güçlendirerek bağışıklık sistemine yardımcı olur. Fagositler, mikroorganizmaların etrafını sarar, içine alır ve sindirerek ortadan kaldırırlar. Propolis sayesinde gerçekleşen bu etki, birçok Sovyet ve Avrupalı bilim adamı tarafından gözlenmiş ve yayınlanmıştır. 
 
KULLANIM ALANLARI 
Romatizmal rahatsızlıklara yardımcı Laboratuar araştırmalarında gözlenmiş anti- enflamatuar etkilerine dayanılarak, propolis romatik ve diğer enflammatuar hastalıklara karşı olası bir yardımcı ürün olarak önermektedir.
Anti-Kanser özelliği
Şiddetli servisit Laboratuar çalışmaları propolisinanti-bakteriyel etkisi bulunduğuna işaret etmektedir
Yanıklar Ön araştırma raporları propolisin kısmikalınlıktaki yanık yaralarını iyileştirmeye yardımcı yararlıbir etkisi olabileceğini ortaya koymuştur.
Zoster kaynaklı kornea komplikasyonları Laboratuar çalışmaları propolisin anti-viral ve anti-enflamatuar etkisiyle ardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. 
Diş ağrısı Propolisin, örneğin jel olarak kullanıldığında, dişağrısınıazaltmaya yardımcı olduğu yönünde ön kanıtlar bulunmaktadır. 
Diştaşı ve dişeti iltihabını gidermeye yardımcı (gargara) Propolis ağız sağlığını ilgilendiren çeşitli alanlarda, örneğin ağrıları gidermeye yardımcı, enfeksiyonların tedavisine yardımcı, kemiklerin dışa kapatılmasına yardımcı ve yeniden şekillenmelerine destektetavsiye edilmiş bir üründür. Laboratuar çalışmaları propolisin ağızda biriken bakterilerekarşı etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Diş yaraları tedavilerinde yardımcı Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalar sonrasında, bir dişin çekilmesinden sonra propolisin yaranın iyileştirilmesine yardımcı olduğu rapor edilmiştir. 
Zührevi herpes simplex virus (HSV) enfeksiyonları Laboratuar çalışmalarında propolisin, herpes simplex virüsü 1 ve 2 türleri de dahil olmak üzere, anti-viral etkisi.
Propolisin muhtemel etkilerinin dayandığı mekanizma içinde bulunan bileşenler hakkında gerçekleştirilmiş araştırma bulguları gözden geçirilerek daha iyi anlaşılabilir Zira, tek 
seferde birden fazla bileşenin yarattığı etkilerin araştırılmasında zorluklar bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, aşağıdaki açıklamaların herbiri tek bir bileşen için geçerlidir. Tek bir bileşenin etkilerinin propolis gibi son derece karmaşık bir maddenin muhtemel global etkileri üzerindeki katkılarını anlayabilmek ise çok daha zordur. 
 
ROMATİZMAL RAHATSIZLIKLAR 
Laboratuvar araştırmalarında gözlenmiş anti-enflamatuar etkilerine dayanılarak, propolis romatik ve diğer enflammatuar hastalıklara karşı olası bir yardımcı tedavi ürünü olarak önerilmektedir. Anti-Kanser olarak şiddetli servisit laboratuvar çalışmaları propolisin anti- bakteriyel etkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Yanıklar Ön araştırma raporları propolisin kısmi kalınlıktaki yanık yaralarını iyileştirmeye yardımcı yararlı bir etkisi olabileceğini ortaya koymuştur. Zoster kaynaklı kornea komplikasyonları laboratuvar çalışmaları propolisin anti-viral ve anti-enflamatuar etkisi olabileceğini ortaya koymuştur.
Enfeksiyonlar laboratuvar çalışmaları ve hayvanlar üzerinde yürütülmüş deneyler propolisin çeşitli enfeksiyonların tedavisinde etkisi olabileceğini düşündürmektedir. 
İnsanlar üzerinde gerçekleştirilmiş ön araştırmalarda, ağız ve bakterilerine, zihrevi herpese, ürin bakterisine, entestinal giardia enfeksiyonlarına veya H. pylori ‘ye karşı olası yararları rapor edilmiştir. 

0
0
0
Yorum Yaz