07 02 2013

ARICILAR İÇİN BAZI öNEMLİ öNERİLER

ARICILAR İÇİN BAZI öNEMLİ öNERİLER |  görsel 1

 

1. Teknik ve gezginci arıcılığa uygun kovanlarla çalışınız.

2. Ekonomik bir arıcılık için belli bir bilgi ve tecrübe kazandıktan sonra en az 50-60 adet koloni bulundurunuz ve diğer arıcılarla işbirliği yapınız.

3. Kolonilerde genç ve kaliteli ana arı bulundurarak güçlü kolonilerle çalışınız. Arıcılıktan tatmin edici kazanç ancak güçlü kolonilerle sağlanabilir. Zayıf koloniler üretim maliyetlerini yükseltir, kazanç miktarını düşürür. Bu nedenle 5'er çerçeveli 3 koloni yerine 10 çerçeveli 1 koloni ile çalışmayı tercih ediniz.

4. Güçlü kolonilerde birim üretkenliğin çok daha yüksek olduğunu unutmayınız. 10.000 yetişkin arısı olan bir kolonide bir işçi arı 400 mg bal üretirken 40.000 yetişkin arısı olan diğer kolonideki aynı işçi arının 800 mg bal ürettiğini ve bunun sonucunda zayıf koloniden 4 kg bal alınırken güçlü koloniden 32 kg bal alındığını hatırlayınız. Güçlü kolonideki arıların zayıf kolonideki arılara göre daha üretken olduğunu biliniz.

5. Güçlü kolonilerle çalışmak için kolonilerde genç ve kaliteli ana arı bulundurma yanında oğul önleme çalışmalarını ihmal etmeyiniz. Koloni sayısını artırmak istiyorsanız bölme yapınız ve yumurtlayan hazır ana arı kullanınız.

6. Ekonomik bir arıcılık için gezginci arıcılık yaparak nektarı bol ve uzun süre çiçeklenen  bitki örtüsünü takip ediniz.

7. Tüm mevsimsel bakım işleri zamanında ve eksiksiz yapınız. özellikle ilkbahar bakım ve beslemesinin zamanını kaçırmayınız. Başarılı kışlatmada altın kuralın kışa genç işçi arılarla ve yeterli besin stoku ile girmek olduğunu hatırlayınız.

8. Üretiminizi sadece bala dayandırmayıp üretim çeşitliliğine gidiniz. Bal yanında polen ve/veya arı sütü üretimi yaparak arıcılıktan sağladığınız kazancınızı artırınız. Polenin bol olduğu dönemlerde polen toplayarak polenin yeterli olmadığı dönemlerde arılarınızı topladığınız polenle besleyiniz.

9. Arı hastalık ve zararlıları konusunda her zaman dikkatli ve uyanık olunuz. Şüpheli durumlarda mutlaka bir uzmanın görüş ve önerilerini alınız.

10. Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanmayınız. Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanmanın arılarınıza, balınızın kalitesine ve bütçenize zarar vereceğini unutmayınız.

11. Arıcılık konusunda çalışan resmi veya özel kurumlara ziyaret ederek arı ürünlerinin üretim tekniklerini uygulamalı olarak görünüz, bilgi düzeyinizi yükseltiniz. Arıcılığın ancak bilgi ve tecrübe ile yapılabileceğini biliniz.

12. Varroa mücadelesini erken ilkbahar ve geç sonbaharda,  bu iş için ruhsatlandırılmış uygun ilaçla uygun dozda yapınız.

13. Arıcılığın değişik konularında daha fazla bilgi sahibi olmak için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının İl ve İlçe Müdürlükleri yanında aşağıda ad ve adresleri verilen arıcılık konusunda uzmanlaşmış kurum ve kişilerle ilişki içinde olunuz, son teknik gelişmeleri öğreniniz.

14. Balın doğal ve saf bir gıda maddesi olduğunu hatırlayarak üretiminde 22 Ekim 2000 tarih ve 24208 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı "Bal Tebliği" hükümlerine uyunuz.

önerilere uyunuz ki ürününüz ve kazancınız bol olsun.

 

Ek: Arıcılığın Değişik Konularında Çalışan Bazı Kuruluşlar

            Adresi  Faaliyet Alanı

1          Arıcılık   Araştırma   Enstitüsü Müdürlüğü

P.K. 41  52200/ORDU

Tel: (0.452) 2334490-2335192

Faks: (0.452) 2334785           Arıcılığın   değişik   konularında araştırma    yapmak,    ana   arı üretimi ve eğitim çalışmaları

 

2          Ege    Tarımsal   Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü

P.K.9  35661 Menemen/İZMİR

Tel: (0.232) 8461331

Faks: (0.232) 8461107           Arıcılığın   değişik   konularında araştırma    yapmak,    ana   arı üretimi ve eğitim çalışmaları

 

3          Alata   Bahçe   Kültürleri

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

P.K. 27  33740 Erdemli/İÇEL

Tel: (0.324) 5151356

Faks: (0.324) 5152527           Arıcılığın   değişik   konularında araştırma    yapmak,    ana   arı üretimi ve eğitim çalışmaları

 

4          Arıcılık   Üretme   İstasyonu Müdürlüğü

P.K.   16  48300 Fethiye/MUĞLA

Tel: (0.252) 6131797

Faks: (0.252) 6131308           Kovan imalatı, ana arı üretimi ve eğitim çalışmaları

 

5          Ardahan   Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü ARDAHAN

Tel: (0.478) 2114638

Faks: (0.478) 2115535           Kovan imalatı, ana arı üretimi ve eğitim çalışmaları

 

6          Veteriner kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etlik/ANKARA   Arı Hastalıkları Teşhisi

 

7          Veteriner kontrol ve Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İZMİR

Tel: (0.232) 3880010-11

Faks :(0.232) 3885052           Arı Hastalıkları Teşhisi

 

8          Türkiye Kalkınma Vakfı

DSM Arıcılık Şube Müdürlüğü P.K.2O  06981 Kazan/ANKARA

tel: (0.312) 4833336

Faks: (0.312) 4835978           Kovan imalatı, ana arı üretimi ve eğitim çalışmaları

 

Ayrıca,  Üniversitelerin  Ziraat  Fakültelerinin  Zootekni  Bölümleri  de arıcılık konusunda bilgi alınabilecek Kurumlar arasındadır.

 

0
0
0
Yorum Yaz